KREATÚRY

plagát official

 

Neukazuj svoju tvár

 

Kreatúry je unikátny projekt, ktorého začiatok je naplánovaný na začiatok februára 2017. Predchádzala mu celková rekonštrukcia môjho ateliéru a niektoré úpravy boli zrealizované hlavne kvôli Kreatúram.

„Neukazuj svoju tvár“ prezrádza, že o masky nebude ani v tomto projekte núdza. Určite tomu tak bude, no na rozdiel od EVIL IS REAL projektu nebude na ne kladený taký dôraz. Samozrejme, že neplánujem prestať s výrobou masiek, ale pri tomto fotení pôjde o niečo iné, ako len o ohyzdné masky.

Pri pozeraní na fotky z tohto projektu budete hľadať odhalenú tvár márne. Je jedno či bude mať mnou vyrobenú masku, vrece alebo kovovú konštrukciu. Kreatúry je projekt zahalenej tváre. Akokoľvek a čímkoľvek...

Fotky budú mať väčšiu výpovednú hodnotu. Ku každej budem ponúkať stručný opis a môj pohľad na danú fotografiu. Budú príbehovejšie, hĺbavejšie a dúfam, že aj iné, ako tie predošlé.

Nebudem prezrádzať veľa, no určite sa máte na čo tešit...